Gošća na posljednjoj STEM večeri dr. sc. Martina Bradić

Koji su trenutno dosezi imunoterapije u liječenju od raka? Može li se unaprijed prepoznati koji su pacijenti rizičniji za dobivanje težih oblika bolesti COVID-19? Što smo sve naučili iz promjena u genomu slijepe pećinske ribe? Kako genetske mutacije pacijenata regiraju na terapiju lijekovima?

Odgovore na ova i druga pitanja možete dobiti od molekularne i računalne biologinje dr. sc. Martine Bradić, gošće na posljednjoj STEAM večeri, koja će se održati u petak, 25. 8. na terasi Ema’s bara u Križevcima (prekoputa zvjezdarnice), s početkom u 20 sati. Tribinu će moderirati Ivana Dubravec, predsjednica zakladne uprave Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost „Volim Križevce“ i članica Udruge P.O.I.N.T.

Dr. sc. Martina Bradić, rodom Križevčanka, danas radi na institutu za istraživanje raka Memorial Sloan Kettering u New Yorku kao viši računalni biolog. Na Sveučilištu u Zagrebu završila je studij molekularne biologije, potom je magistrirala biotehnologiju na Agronomskom fakultetu, a onda doktorirala populacijsku genetiku na lisabonskom Universidade Nova.

Nakon završenog doktorskog studija nastavila je postdoktorsko usavršavanje i istraživački rad na Sveučilištu u New Yorku u Centru za genomiku i sistemsku biologiju gdje se bavila istraživanjem evolucije genoma i genetskih osnova rezistentnosti na lijekove.

Projekt „SPARK – Sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca“ provodi se u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a. Trajat će dvije godine i ukupna vrijednost mu je 2.907.579,89 kuna. Stajališta izložena u ovom tekstu isključiva su odgovornost Udruge P.O.I.N.T. Križevci i ni na koji se način ne smatra da odražavaju stajališta Europske unije, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Pratite nas na društvenim mrežama!