Obavijest o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti

Grad Križevci

Gradsko vijeće Grada Križevaca na 12. sjednici održanoj 11. rujna 2018. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na području Grada Križevaca. Odluka je objavljena u “Službenom vjesniku Grada Križevaca” broj 6 od 12. rujna 2018. godine, a stupila je na snagu 20. rujna 2018. godine.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 21. listopada 2018. godine.

Na temelju članka 23. Zakona o registru birača (“Narodne novine” broj 144/12 i 105/15) pozivaju se birači s područja Grada Križevaca da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.
Birači mogu pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Ispostavi u Križevcima, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, soba 38, telefon 720-30