Ministar Ćorić u posjetu Županiji

Podržao projekt Piškornice i poručio kako RCGO nema alternative

“Takvi centri završna su faza u izgradnji infrastrukture za učinkovito gospodarenje otpadom u Hrvatskoj i za afirmaciju koncepta kružne ekonomije. Oni kao takvi nemaju alternativu. To je poruka koju smo danas donijeli u Koprivnicu i siguran sam da i župan i njegovi suradnici u potpunosti podržavaju ovaj projekt, što smo u konačnici i potvrdili, kao što ga podržavaju i kolege župani ostalih triju županija. ”

.

Župan je zahvalio ministru na interesu za ove važne teme prostora Koprivničko-križevačke županije te dodao: „Odgovori na naša pitanja koje smo danas dobili od ministra Ćorića uvjerili su nas da smo u projektima koje realiziramo na području Županije na pravom putu. Što se tiče teme izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica imamo otvorena pitanja, obzirom da je to projekt koji traje već jako dugo, a isto tako su se promijenile i određene okolnosti u smislu zakonske regulative i ostalog. Na temu inicijative HEP-a za izgradnju dvije hidrocentrale na rijeci Dravi, u suradnji s Ministarstvom dobili smo određene upute na koji način pristupiti našoj ulozi u toj inicijativi, dok smo glede aglomeracija na području naša tri grada i pripadajućih općina, zajedno s gradonačelnicima, dobili izvješće o stanju projekata te rezime projekata od strane Ministarstva. Zahvaljujem ministru na dolasku i dosadašnjoj komunikaciji koja je bila izuzetno svrhovita i korektna, posebno po pitanju Piškornice, koje je i političko pitanje na ovom prostoru.“