Obavijest građanima Općine Sveti Petar Orehovec!

Mobilno reciklažno dvorište Komunalnog poduzeća d.o.o. nalazit će se na sljedećim lokacijama:

23. – 24.10.2018. – Orehovec

25. – 26.10.2018. – Vukovec

29. – 30.10.2018. – Gušćerovec

31.10. – 3.11.2018. – Gregurovec

5. – 6.11.2018. – Miholec

7. – 8.11.2018. – Fodrovec

12. – 13.11.2018. – Mikovec

U mobilno reciklažno dvorište građani mogu bez naknade odložiti sljedeće vrste otpada: