Pravna klinika

Pružanje besplatne pravne pomoći

Udruga osoba s invaliditetom Križevci u suradnji s pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu organizira pružanje besplatne pravne pomoći za članove i članice udruge kao i za ostale građane kojima je takav oblik pomoći potreban. Pružanje besplatne pravne pomoći bit će 17. listopada – srijeda, od 10 -14 sati u prostorijama Udruge osoba s invaliditetom Križevci na Nemčićevom trgu. Studenti Pravne klinike Pravnog fakulteta pružat će pravnu pomoć, a zainteresirane osobe sa sobom trebaju donijeti fotokopiju osobne iskaznice i fotokopiranu dokumentaciju vezanu za pravni problem. Riješeni predmeti bit će dostavljeni na kućne adrese tražitelja pravne pomoći.