Stipendije za studente Općine Gornja Rijeka

Stipendije za studente Općine Gornja Rijeka

Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. objavljuje Javni natječaj za dodjelu dvije studentske stipendije Općina Gornja Rijeka u akademskoj godini 2018./2019.
Javni natječaj je otvoren od 2. listopada 2018. godine da 18. listopada 2018. Godine.
Za sudjelovanje na natječaju potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
1.    ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj,
2.    potvrdu o upisu na sveučilišni ili stručni studij s naznakom smjera i studijske grupe iz koje je vidljiva godina studija u koju je student upisan akademske godine u kojoj podnosi zahtjev za dodjelu stipendije,
3.    prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole i završnog ispita, presliku svjedodžbe o državnoj maturi i presliku potvrde o položenim ispitima državne mature – obvezni i izborni dio,
4.    presliku obje strane osobne iskaznice studenta, odnosno uvjerenje o prebivalištu PU Koprivničko-križevačke ako podaci o trajanju prebivališta nisu vidljivi iz osobne iskaznice,
5.    potvrdu o ukupnim mjesečnim primanjima članova domaćinstva za prethodnih 6 mjeseci,
6.    izjavu o broju članova domaćinstva,
7.    potvrdu Općine o plaćenim svim dospjelim obvezama prema Općini od strane svih članova domaćinstva u kojem student živi,
8.    dokaze o statusu iz točke 2. i 3. članka 10. ovog Pravilnika,
9.    izjavu da student ne prima stipendiju iz drugog izvora.

Zahtjev za studentsku stipendiju možete pronaći na stranicama Općine Gornja Rijeka.