Zatvaranje ceste

Zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza pruge R203 Križevci-Bjelovar-Kloštar, u km 13+898 u ulici Republika u Sv. I. Žabnu, a temeljem Odluke ravnatelja zatvara se dionica javne ceste ŽC  2230 i to za promet motornih vozila. Dionica koja se zatvara je dio županijske ceste ŽC 2230 koji je u zoni izvođenja radova. Dionica će biti zatvorena 25. 10.2018. godine (cca 3 sata u prijepodnevnim satima), 26.10.2018. godine (od 07:00 sati do 14:00 sati) I 29.10.2018. godine(cca 3 sata u prijepodnevnim satima). Kao alternativni pravci za odvijanje prometa motornih vozila mogu se koristiti ostale prometnice kroz Sveti Ivan Žabno. Mole se svi sudionici u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije, a sve u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.