Ekološka proizvodnja – istarsko govedo

OPG Crnčić iz Glogovnice

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Crnčić, nakon što se bavilo uzgojem red angus goveda, odlučilo je uzgajati istarsko govedo i to na ekološki način. Istarsko govedo, poznato i kao boškarin, autohtona je hrvatska pasmina goveda. Vrlo mu je smanjena populacija, tako da od 1990. godine djeluje Savez uzgajivača istarskog goveda koji radi na zaštiti i očuvanju preostale populacije ovog goveda. I OPG Crnčić član je istarske govedarske udruge u Višnjanu.

-“Od 2010. godine bavimo se ekološkom proizvodnjom. Prije toga su roditelji imali muzne krave, a mi smo se odlučili za ovaj drugačiji način proizvodnje. U ekološkoj proizvodnji osnovni cilj nam je da znamo što jedemo. To je kontrolirana proizvodnja i kontrolirana ishrana stoke.

Sve više se traži, u Europi je sve više prepoznata ekološka proizvodnja, a nadam se da će biti i kod nas.” – izjavio nam je Mladen Crnčić.

  • “Bavljenje ekološkom proizvodnjom iziskuje puno više rada, manji su prinosi što se tiče krajnjeg proizvoda nego u konvencionalnoj proizvodnji. Samim time i ta cijena mora biti prepoznatljiva na tržištu. Kod ove domaće proizvodnje zna se porijeklo, tu treba steći povjerenje prema proizvođačima. Uzgajali smo najprije red angus govedo, i sam naziv govori da mu je meso tamnije, pa ga je bilo teže plasirati na tržište. Kad kupac u vitrini vidi na ponudi tamnije meso, ne želi ga, nego bira svjetlije, tako da smo odustali od toga i prešli na istarsko govedo. I ono je nešto tamnije, iako ne kao red angus. Stoka koja se inače nalazi na ispaši ima tamnije meso. Karakteristika istarskog goveda je da je meso prhko, vrlo je ukusno i nadam se da će kupci u budućnosti prepoznati ovakav vid proizvodnje. ” – ističe Mladen Crnčić.

Stoka koja se nalazi na ispaši sporijeg je prirasta jer nije u tovu, pase u prirodnim uvjetima. Duži je proces od ishrane do tržišta nego kod ostale stoke i zato treba postići višu cijenu. Isplati li se to proizvoditi?

  • “Na žalost, stočni fond u Hrvatskoj je u opadanju. Ljudi moraju ići u druge vidove proizvodnje kako bi ostvarili dohodak. Uvoz je prevelik, mi se sami ne možemo boriti protiv njega. Mi mali ne možemo utjecati na globalni dio, način uvoza i biti konkurentni. No, zato se upravo opredjeljujemo za ono što bi moglo ići. Mala gospodarstva trebaju egzistirati i moći plasirati svoje proizvode. Nama je namjera i proširenje proizvodnje ovisno o pašnjacima i tržištu. Razmišljali smo i o kušaonici na domaćinstvu, tako da kupci vide gdje se stoka hrani i na koji način te da mogu odmah kušati meso. To nam je cilj, a vidjet ćemo kako će se odvijati. Moramo sačuvati resurse koje imamo i zato smo se odlučili za nešto novo u ovom kraju.” – kaže Mladen Crnčić.

Ističe da se kod ove domaće proizvodnje zna porijeklo a danas potrošači više traže zdraviju hranu, da znaju što jedu i gdje je stoka ishranjena. Misli da će zato biti tržišta za istarsko govedo koje je cijenjeno u Istri, posebno u vrijeme turističke sezone.

– “Čak nemaju dovoljne količine, jer su i tamo staračka domaćinstva, opada broj stoke, a potražnja u Istri je velika” – kazao nam je Mladen Crnčić koji nastavlja s proizvodnjom boškarina i nada se da će se planovi ostvariti.