Izbori za Dječje gradsko vijeće 6. studenog 2018.

Uvažavati mišljenja djece

U utorak, 6. studenog održat će se izbori za Dječje gradsko vijeće Grada Križevaca.

Osnivanje Dječjeg gradskog vijeća jedna je od mnogobrojnih aktivnosti koje se provode u sklopu akcije Grad – prijatelj djece, a jedan od ciljeva je i potaknuti djecu na aktivno sudjelovanje u donošenju, za njih, važnih odluka.
Ovime dajemo djeci priliku da i formalno izražavaju svoje želje i potrebe, oblikuju svoje stavove i sudjeluju u kreiranju onih dijelova javnog života koji se tiču njih.
Participacija djece u lokalnoj zajednici time se podiže na jednu višu razinu jer više ne govorimo o djeci, već razgovaramo s djecom, uvažavajući njihovo mišljenje.
Izbori za vijećnike održat će se 6. studenog 2018. u svim osnovnim školama i Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju. Kandidirati se mogu učenici petih, šestih i sedmih razreda. Proglašenje rezultata izbora bit će 12. studenog, a prva konstituirajuća sjednica Dječjeg gradskog vijeća održat će se najkasnije 14 dana od službenog proglašenja rezultata izbora.