Konstituiranje Dječjeg gradskog vijeća

S ciljem aktivnog sudjelovanja djece u donošenju odluka važnih za život i razvoj djece, Grad Križevci je pokrenuo osnivanje Dječjeg gradskog vijeća. Vijeće će imati ukupno sedam vijećnika od petih do sedmih razreda iz Osnovne škole Ljudevita Modeca, Osnovne škole “Vladimir Nazor” i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju križevci koji su birani na mandat od dvije godine.

Konstituiranje Dječjeg gradskog vijeća bit će u ponedjeljak, 26. studenog u 11.30 sati u Velikoj gradskoj vijećnici.