Križevci – kulturan grad u prometu

Policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa PP Križevci u utorak je, 30. listopada, sudjelovao u provođenju projekta „Križevci- kulturan grad u prometu“. Projket se provodi u suradnji sa Srednjom školom „Ivan Seljanec“ Križevci, pod vodstvom profesora i mentora Marina Dugine i sa tehničkom podrškom izvršnog direktora prometnog sektora i voditelja autoškole u Instruktažnom centru Križevci  Domagoja Brunovića.

U provođenju projekta sudjelovali su učenici 3. razreda škole zanimanja “Tehničar cestovnog prometa”, njih 28. Nositelj rečenog projekta je Prometna škola Rijeka, a partneri u projektu uz Srednju školu „Ivan Seljanec“ Križevci su i srednje škole u Đurđevcu, Metkoviću, Gospiću, Varaždinu, Zagrebu i Osijeku.

Primarni cilj projekta je prikupiti podatke o ponašanju pješaka i vozača, utvrditi koje radnje kod pješaka najviše „smetaju“ vozače, odnosno pod kojim uvjetima vozači češće ne/propuštaju pješake, te utvrditi koje radnje kod vozača prilikom približavanja pješačkom prijelazu najviše „smetaju“ pješaka. Sekundarni su ciljevi  da učenici uočavaju prometne situacije na koje inače ne obraćaju pažnju, te poticanje i motiviranje istih za rad u struci. Prometna kultura kojom se pritom bave pozitivno će utjecati na njih same, pritom će utvrditi koje su različitosti i sličnosti u ponašanju vozača i pješaka u različitim gradovima, dok će se radom na projektu roditi nove ideje za sličan rad.

Projekt se realizirao u dva dijela. Prvi dio je rad učenika na terenu koji obuhvaća praćenje vozača kao i ponašanje pješaka koji namjeravaju prijeći pješački prijelaz. Učenici su bili podijeljeni u grupe po četiri učenika i bili su raspoređeni na sedam lokacija kojom prilikom su pratili kretanje pješaka i postupanja vozača prema istima na 24 pješačka prijelaza. Učenici su bili prepoznatljivi po reflektirajućim prslucima i unosili su podatke u tablice koje su unificirane te su dijelili pješacima edukativne letke. Drugi dio odnosi se na statističku obradu podataka i stvaranje baze podataka iz koje će se izvući određeni zaključci, npr. utječu li pojedine kategorije vozača na pješake i obrnuto te njihovu prometnu kulturu.

Rezultati rada na projektu mogu se analizirati lokalno i napraviti  komparativni odnos s drugim gradovima i školama koje su provele iste aktivnosti, te kao korisna informacija javnosti s namjerom educiranja o sigurnom i kulturnom ponašanju u prometu.