Obilježavanje kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Aktivnosti kampanje dio su projekta “Aktivno protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji” kojeg “HERA” provodi uz financijsku podršku Koprivničko – križevačke županije i Grada Križevci.

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ je međunarodna kampanja koju je 1991. godine pokrenuo Women’s Global Leadership (Centar za globalno liderstvo žena) SAD, a provodi ga više od 2000 različitih organizacija u preko 150 zemalja svijeta kroz različite aktivnosti (javne akcije i promocije, rasprave, edukativne i kreativne radionice i dr.)

Kampanja počinje 25. studenog Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. prosinca Međunarodnim danom ljudskih prava, čime se ističe da je nasilje nad ženama kršenje temeljnih ljudskih prava.Ovogodišnji je slogan kampanje Oboji svijet narančasto: #Poslušaj i mene (engl. Orange the World: #HearMeToo)

Kampanja “16 dana” obuhvaća četiri važna međunarodna datuma koja povezuju žene, nasilje i ljudska prava:

25. studeni – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

1. prosinac – Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

3. prosinac – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

6. prosinac – Godišnjica Montrealskog masakra

10. prosinac – Međunarodni dan ljudskih prava

Osnovni ciljevi kampanje su: podizanje svjesnosti o važnosti prevencije i suzbijanja svih oblika nasilja, a posebice rodno uvjetovanog nasilja., podizanje razine svijesti građana o problemu rodno uvjetovanog nasilja i važnosti beskompromisne osude nasilja, jačanje lokalnog djelovanja u sprječavanju nasilja nad ženama, važnosti sprečavanja kršenja ljudskih prava na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalno razini,povezivanje i umrežavanje na svim razinama s ciljem zaustavljanja nasilja nad ženama, iskazivanje ženske solidarnosti širom svijeta u zaustavljanju nasilja nad ženama, zagovaranje i lobiranje za dosljednu implementiraju zajamčene mehanizme eliminacije nasilja nad ženama.

Udruga “HERA”ove godine obilježava kamapanju 16 dana aktivizma javnom akcijom u suradnji saPovjerenstvom za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije. Javna akcija će se održati u četvrtak, 22. studenog u vremenu od 10 – 12 sati na Gradskoj tržnici u Đurđevcu.

06. prosinca održati će se jednodnevna edukacija u Križevcima od 10 – 15 sati u Gradskoj Knjižnici Franjo Marković u Križevcima. Edukacija je namijenjena stručnim osobama koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja.

Aktivnosti kampanje dio su projekta “Aktivno protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji” kojeg “HERA” provodi uz financijsku podršku Koprivničko – križevačke županije i Grada Križevci.