Podnošenje zahtjeva za subvencije

Udruga uzgajivača simentalskog goveda Križevci poziva svoje članove, kao i ostale uzgajivače da podnesu zahtjev za subvenciju umjetnog osjemenjivanja krava i junica, budući da je Grad Križevci uputio javni poziv uzgajivačima za potporu. Svi potrebni obrasci , kao i dodatna pojašnjenja mogu se dobiti u uredu Hrvatske poljoprivredne agencije Križevci kod voditelja Mirana Borčića zaključno do utorka, 27. studenog 2018. godine.