Gradsko vijeće Grada Križevaca

Doneseno više odluka

Na sjednici Gradskog vijeća križevački su vijećnici jednoglasno usvojili izviješća o realizaciji godišnjeg plana i programa za pedagošku 2017/2018. godinu dječjih vrtića i škola, izviješće o studentskim kreditima Grada Križevaca za isto razdoblje, donijeli Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Križevaca, analizu stanja sustava civilne zaštite za 2019. i Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu. Donijeli su i Plan upravljanja imovinom Grada Križevaca za iduću godinu pri čemu je vijećnik Branko Hrg upitao o prostoru preko puta doma u Carevdaru. Kazao je i da nije navedeno što je s ostalim prostorima u krugu bivše vojarne, što je sa poslovnom zonom Čret.
“Podržat ćemo plan, ali ovo nedostaje u njemu” – kazao je Branko Hrg.
Vijećnik Stjepan Peršin osvrnuo se na prostor nekadašnje zadruge u Glogovnici koji bi trebalo urediti i staviti u funkciju.
Gradonačelnik Mario Rajn odgovorio je da nakon što se riješi dom u Carevdaru, u dogovoru s mjesnim odborom radit će se dalje. Što se tiče preostalih prostora u bivšoj vojarni, u nekadašnjim spavaonicama predviđeno je daljnje širenje poliklinike, na Čretu su izgrađene dvije hale, određeni poduzetnici su još aplicirali na sredstva i čekaju odluku. Vezano uz prostor nekadašnje zadruge u Glogovnici, treba raščistiti imovinsko-pravne odnose pa će se staviti u plan.
“Ne želimo da prostori budu prazni i da propadaju” – kazao je gradonačelnik Mario Rajn.
Plan upravljanja imovinom Grada Križevaca za 2019. godinu jednoglasno je usvojen.

Križevački vijećnici jednoglasno su donijeli Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, zaključak o prihvaćanju Izvještaja o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana odnosno njegovih izmjena i dopuna te dopunu odluke o uređenju prometa. Pritom je vijećnik Stjepan Peršin ukazao na potrebu uređenja
parkirališnog prostora u Gornjem gradu kod Grkokatoličke katedrale Presvete Trojice za hodočasnike koji dolaze autobusom.
Jednoglasno je donesena Odluka o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade. Nova odluka mora se donijeti čak i kad se vrijednost boda ne mijenja. U Križevcima je od 2002. godine vrijednost boda 0,35 kn što ostaje i dalje.

Donesen je i Program rada Savjeta mladih, Program rada Gradskog vijeća za iduću godinu te odluka o produljenju trajanja Strategije razvoja
Grada Križevaca.
“Podržat ćemo Strategiju, ali žao mi je što se nije nadopunila bar s nekim naznakama u kojem pravcu se ide. Očekujemo što prije prijedlog nove strategije što je bitno za kandidiranje na fondove” – kazao je Branko Hrg.
Gradonačelnik Mario Rajn kazao je da su Križevci po Križevačkim sunčanim krovovima i nizu drugih inicijativa prepoznati i na nacionalnoj razini te imenovani u podskupinu za izradu nacionalne strategije što je svakako veliko priznanje.
“Slijedeće dvije godine pripremit ćemo kvalitetnu Strategiju za razdoblje od 2021. – 2027. na tragu novih ideja” – zaključio je gradonačelnik.

Na dnevnom redu bila je Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Senior Care za produljenje prava građenja za još 25 godina , računajući od studenog 2031. godine. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Branko Hrg i Ivan Majdak predloživši da se sačeka odluka Ministarstva državne imovine i dodatno pojašnjenje vlasnika Doma, gradonačelnik Mario Rajn povukao je ovu točku sa dnevnog reda.

Izmjena Odluke o gradskim porezima izazvala je raspravu u kojoj je vijećnik Branko Hrg kazao da ugostitelji plaćaju dodatni porez, a turizma bez ugostiteljstva nema.
-“Oslobađanjem plaćanja poreza ugostitelji bi mogli povećati plaće zaposlenicima jer i tako imaju problema sa radnom snagom” – kazao je Branko Hrg.
Gradonačelnik Mario Rajn istakao je da ugostiteljstvo u Križevcima ima konstantan porast, a te novce od poreza radije će uložiti u dodatnu edukaciju i prekvalifikaciju mladih.
Za odluku je glasalo 12 vijećnika, dok ih je 7 bilo suzdržanih.

Na kraju sjednice čestitke uz predstojeće blagdane vijećnicima su uputili: u ime Kluba HDZ-a potpredsjednik Gradskog vijeća Mato Devčić, u ime Kluba vijećnika HDS-a Ivica Švagelj, zatim gradonačelnik Mario Rajn koji ih je pozvao na doček Nove 2019. godine na Strossmayerov trg te predsjednik Gradskog vijeća Marko Katanović uz zahvalu na dosadašnjem radu i želju za sretnu i uspješnu 2019. godinu.