Cijene vrtića

Grad Umag – Città di Umago, Grad Belišće, Obrovac i Vrlika jedini su gradovi u Hrvatskoj u kojima roditelji ne moraju brinuti o plaćanju vrtića jer su oni za svu djecu potpuno besplatni.

Uz zaposlenje, pristojnu plaću i riješeno stambeno pitanje mladih obitelji, ključni preduvjet za promjenu negativne demografske slike u Hrvatskoj je i razvijena i roditeljima dostupna mreža jaslica i vrtića. Zahvaljujući EU natječajima i pojačanoj aktivnosti lokalne samouprave u pripremi projekata, u Hrvatskoj je u različitim fazama pripreme ili gradnje gotovo 200 novih vrtića pa manjak kapaciteta i nedostupnost smještaja postaje sve manji problem. Osim toga, veliki broj gradova osigurao je i EU sredstva za poboljšanje uvjeta rada vrtića, što se prvenstveno odnosi na produljenje rada do 21 sat, pa roditelji koji rade u smjenama ubuduće neće morati razbijati glavu što i kamo s djecom dok su na poslu.
Gledajući ono najvažnije – koliko roditelji plaćaju smještaj djece u vrtiću, u najboljoj situaciji su – uz naravno Umag, Belišće, Vrliku i Obrovac, roditelji iz Komiže koja je sa cijenom od 270 kuna rekorder po najnižoj cijeni vrtića u zemlji.
Slijede Čabar, Nin i Otočac sa cijenom od 300 kuna, Sinj sa cijenom od 420 te Orahovica sa 440 kuna. Cijenu ispod 500 kuna plaćaju još roditelji u Kutjevu, Starom Gradu i Visu (450 kn), Slatini (462), Ivanić Gradu (470), Splitu (480), Vukovaru (490) i Belom Manastiru (492).
U svim ostalim gradovima roditelji za prvo dijete u vrtiću plaćaju od 500 pa sve do 900 kuna, s tim da se cijene u najvećem broju gradova – 51 – kreću od 600 do 700 kuna za prvo jedno/prvo dijete u vrtiću. U 17 gradova roditelji plaćaju 500 kuna, u 22 između 500 i 600 kuna, u 11 gradova između 700 i 800, te u pet iznad 800 kuna.
U Križevcima cijene se kreću od 600-tinjak kuna pa na dalje.