Isplaćeno 72,8 milijuna kuna za potpore u stočarstvu

Agencija za plaćanja u posljednjih je mjesec dana korisnicima za mjere u stočarstvu isplatila 72,8 milijuna kuna, u skladu s rezultatima obrade zahtjeva koje je provela Hrvatska poljoprivredna agencija. Ukupno je 7.345 poljoprivrednika dobilo potporu.
Cilj ovih nacionalnih mjera je obnoviti narušeni proizvodni potencijal, a korisnicima su na raspolaganju Program potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine i Program potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine.
U okviru Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva Agencija je isplatila ukupno 65 milijuna kuna i to: za potporu kupovini steonih junica isplaćeno je oko 20 milijuna kuna za ukupno 669 korisnika pri čemu je maksimalni iznos potpore po grlu u ovoj potpori 10.000 kuna, a maksimalni iznos potpore po korisniku 30.000 kuna. Potpora se može dobiti za kupnju maksimalno 3 grla. Nadalje, za potporu za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica isplaćeno je ukupno 45 milijuna za 6.566 korisnika. Sukladno raspoloživoj nacionalnoj financijskoj omotnici isplaćeno je po svakom grlu 2.015,45 kn za ukupno 22.321 prihvatljivo grlo.
Kroz Program potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi isplaćeno je ukupno 7,8 milijuna kuna za tri mjere iz programa: za potporu za uzgoj u sustavu krava-tele isplaćeno je ukupno 3 milijuna kuna za 390 prihvatljivih korisnika, odnosno 2.500 kuna po grlu za 1.169 prihvatljivih grla; za potporu za uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza isplaćeno je ukupno 4,5 milijuna kuna za ukupno 490 korisnika, odnosno 103,10 kune po grlu za ukupno 43.645 prihvatljivih grla te; za potporu za uzgoj kokoši Hrvatice i Zagorskog purana isplaćeno je preostalih 360 tisuća kuna za 256 korisnika, odnosno 40,00 kuna za svaki kljun kokoši i 110,00 kuna za svakog purana za ukupno 5.963 kljuna.
Napominjemo da se navedene mjere provode i u naredne dvije godine, te se proizvođači mogu prijaviti za predviđena nacionalna sredstva i u sljedećem razdoblju i to izravno Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.