KLK

Križevački likovni krug sudjelovao je na 4. Danima Bože Hlasteca na likovnoj izložbi “poezija umjetnosti” sa 7 slikarica  u Ludbregu. Bacite pogled.