Nadzirano četkanje zubi u vrtićima i školama – pilot-projekt

Četkanje (pranje) zubi je važna preventivna mjera u sprečavanju nastanka karijesa i usvajanju redovitih navika održavanja oralne higijene te je od iznimne važnosti za djecu od najranije dobi. Promicanje oralnog zdravlja u vrtiću i školi omogućuje djeci da nauče o zdravlju usne šupljine te kako je održavati zdravim usvajanjem ponašanja ili aktivnosti.

Programi i aktivnosti na nacionalnoj razini su usmjereni prema promicanju oralnog zdravlja i prevenciji karijesa osobito kod djece te se u tu svrhu pokreće pilot projekt nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama.

Tko sudjeluje u pilot-projektu?

U pilot-projektu nadziranog četkanja zubi sudjeluje 11 vrtića s po dvije ili više grupe djece u dobi od tri godine i deset osnovnih škola sa po dva razredna odjela učenika 1. razreda (ukupno je uključeno 1000 djece).

Kada započinje i završava pilot-projekt?

Nadzirano četkanje zubi će se odvijati od ožujka do lipnja 2019. godine.

Tko organizira i provodi pilot-projekt?

Organizatori pilot-projekta su Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravstva. Osnovni provoditelji programa su odgajatelji i učitelji te zdravstveni voditelji vrtića i medicinske sestre timova školske medicine koji su prošli edukaciju o četkanju zubi na radionicima koje su se održale 15. i 16. siječnja 2019. godine u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Koja je uloga odgajatelja i učitelja?

Odgajatelji i učitelji direktno provode i nadziru četkanje zubi kod djece u vrtićkim i razrednim odjeljenjima.

Koja je uloga zdravstvenih voditelja u vrtićima i medicinskih sestara timova školske medicine?

Zdravstveni voditelji vrtića te medicinske sestre timova školske medicine nadziru odvija li se četkanje zubi prema standardima i pružaju stručnu pomoć odgajateljima i učiteljima tijekom provođenja pilot projekta.

Koji je cilj pilot-projekta?

Cilj pilot-projekta je izrada zaključaka i preporuka za provođenje nadziranog četkanja zubi na nacionalnoj razini.

Kako se provodi četkanje zubi u vrtićima i školama?

Četkanje zubi se provodi sukladno izrađenim standardima za pilot-projekt nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama preuzetima iz škotskog nacionalnog programa Childsmile koji su prevedeni i prilagođeni hrvatskom okruženju. Također su preuzeti i prilagođeni elementi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima od 30. studenog 2009. godine).

Standardi nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama

Organizacija

Djeca svaki dan četkaju zube u sklopu pilot-projekta nadziranog četkanja zubi u školama i vrtićima. Svi su provoditelji pilot-projekta nadziranog četkanja zubi prošli edukaciju o učinkovitom četkanju zubi i postupcima kontrole zaraze. Svim je ustanovama na raspolaganju stručna podrška zdravstvenih voditelja u predškolskoj ustanovi ili medicinske sestre iz tima školske medicine. Uspostavljene su odgovarajuće mjere za suglasnost i vodi se evidencija.

Učinkovita preventivna praksa

Koristi se pasta za zube koja sadrži 1450 ppm fluora u skladu s Uredbom (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (30. studenog 2009.). Za djecu mlađu od tri godine se koristi tanki sloj (razmaz) paste za zube, a za djecu od tri godine i starije pasta veličine zrna graška. Kad se pasta za zube dijeli među djecom, provoditelj programa je istiskuje na čistu površinu kao što je tanjur ili papirnati ručnik. Zubne četkice se posebno označavaju za svako dijete u svrhu lakšeg prepoznavanja. Djecu se nadzire za vrijeme četkanja zubi. Nakon završenog četkanja zubi djeca trebaju višak paste ispljunuti (ne ispirati) u papirnati ručnik ili umivaonik, ovisno o modelu četkanja zubi. Nakon četkanja zubi se svaka zubna četkica zasebno temeljito ispire pod hladnom tekućom vodom, odlaže u sustav za odlaganje četkica za zube i ostavlja da se osuši na zraku. Četkice za zube se zamjenjuju jednom u tri do četiri mjeseca ili ranije (ako postoje oštećenja vlakana zubne četkice).

Prevencija i kontrola zaraze

Provoditelj programa treba oprati ruke prije i nakon četkanja zubi da spriječi zarazu. Sustavi za odlaganje omogućuju uspravan položaj zubnih četkica i osiguravaju dovoljan razmak između njih. Sustavi za odlaganje koji nemaju poklopac čuvaju se na za to namijenjenim kolicima ili u čistom, suhom ormaru. Pri čišćenju sustava za odlaganje zubnih četkica i umivaonika treba koristiti namjenske rukavice za kućanstvo. Sustav za odlaganje zubnih četkica se barem jednom tjedno čisti, ispire i suši toplom tekućom vodom i deterdžentom za kućnu upotrebu te zamjenjuje u slučaju oštećenja (pukotine, neravnine, ogrebotine). Sve zubne četkice koje padnu na pod odlažu se u otpad. (HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO)