“Obrazovanjem do zaposlenja”

Osposobljavanje za montere fotonaponskih sustava i kuhare

Instruktažni centar Križevci proveo je EU projekt “Obrazovanjem do zaposlenja” vrijednosti 1.154.953 kune što je financirano kroz Europski socijalni fond. Partneri u realizaciji projekta su Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Križevci i Područni ured Bjelovar.
U utorak je održana završna konferencija projekta na kojoj je o projektu govorio Zdravko Čalić, ravnatelj u Instruktažnom centru – ustanovi za obrazovanje odraslih te predstavnici partnera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel, suradnici i polaznici.
U projekt je bilo uključeno 13 polaznika u program usavršavanja za montere fotonaponskih sustava te 9 polaznika u program osposobljavanja za poslove kuhara. Uz teoretsku nastavu polaznici su imali i praktičnu nastavu i vježbe, pohađali su dvodnevnu kuharsku radionicu u Trakošćanu te posjetili lokacije u Zagrebu gdje su obišli solarni krov Špansko i solarnu elektranu Petrokov te Kanfanar u Istri gdje su imali priliku vidjeti najveću solarnu elektranu u Hrvatskoj snage 1 MW. Napravljena su i dva priručnika za osposobljavanje kuhara i montera fotonaponskih sustava, a polaznicima su uručena uvjerenja o završenom osposobljavanju. (J.I.)