Učenici i nastavnici u Budimpešti na poljoprivrednom sajmu

 U petak, 25.siječnja 2019. učenici Srednje gospodarske škole sa nastavnicima strukovnih predmeta su u sklopu terenske nastave posjetili poljoprivredni sajam u Budimpešti. Nakon obilaska sajma učenici su posjetili Muzej poljoprivrede te znamenitosti Budimpešte.
Kako im je bilo pogledajte kroz fotografije koje su nam pripremili!