Vojakovački Osijek solidarno pomagao Afriku

U vrijeme hladnog rata između SAD i SSSR, tijekom 70-tih godina prošlog stoljeća, Vojakovački Osijek, potkalničko mjesto bogate povijesti i progresivnih tradicija, aktivno je sudjelovalo u važnoj međunarodnoj akciji pomoći nizu zemalja tkz. Trećeg svijeta. Najpoznatija takva akcija pomoći bila je akcija koja je imala veze sa Afrikom. Naime, u konkretnom slučaju, radilo se o “Akciji solidarnosti” kojom se 1976. godine materijalno pomoglo zemljama afričkog juga u borbi protiv zapadnog kolonijalizma i imperijalizma – oslobodilačkim pokretima MPL-a u Angoli te SWAPO u Namibiji. U akciji koja je, prema dostupnim povijesnim dokumentima, bila organizirana od strane republičkog i lokalnog SSRNH (Savez radnog naroda Hrvatske), učestvovale su sve društvene organizacije Vojakovačkog Osijeka. Za potrebe izvođenja akcije, osnovan je i posebni odbor koji je organizirao skupljanje novčanih priloga, a u kojega su ušli pojedini članovi mjesnog Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD Vojakovački Osijek), SSRN-a, Mjesne zajednice, antifašističke organizacije i udruženja mladih. U akciji u kojoj je većina mještana Vojakovačkog Osijeka dala svoje novčane priloge, svako prema svojoj mogućnosti, prikupilo se sveukupno tadašnjih 520 dinara. Sav novac otišao je kasnije u međunarodni Fond koji je slao financijsku pomoć Africi, a osim Jugoslavije (u okviru koje je bila i Republika Hrvatska), u njemu su bile i druge zemlje članica Pokreta Nesvrstanih. Stariji mještani Vojakovačkog Osijeka, još uvijek se sa ponosom prisjećaju “Akcije solidarnosti”, i ističu je kao jednu od pozitivnih povijesnih naslijeđa sela koja se ne smije zaboraviti. Smatraju da je njome izražena humanost i civiliziranost stanovnika Vojakovačkog Osijeka prema ljudima druge rase i sa drugog kontinenta koji su se tad borili za slobodu i nezavisnost te protiv siromaštva i netolerancije. Mlađe generacije Vojakovačkog Osijeka prema tom dijelu svoje mjesne povijesti, također se odnose sa respektom. – Vojakovački Osijek kao prigorsko mjesto, uvijek je bilo poznato po svojoj multikulturalnosti i solidarnosti. Mi smo kraj u kojemu složno i u toleranciji žive mnoge nacije i vjere. Tako je već stoljećima. Jedni drugima uvijek pomažemo i jedne druge uvijek podržavamo. Bitno nam je da smo ljudi i na svakog gledamo kao čovjeka. Tako smo svi odgajani, takav je naš duh i mentalitet. Šta se tiče ove akcije pomoći Africi koju su izveli naši djedovi i očevi, bake i majke prije više od 40 godina, na to smo izuzetno ponosni. I ta akcija dokazala je ono što sam u uvodu rekao, ljudskost, poštenje i toleranciju. Činjenica da su naši stari mještani bili spremni pomoći drugim ljudima, i to na dalekom afričkom kontinentu, dovoljni govori o humanim osjećanima i svijesti ovog malog potkalničkog mjesta. Imamo pisane dokumente o tom plemenitom događaju koje čuvamo i još uvijek živuće aktere, i to je za nas velika vrijednost. Ova akcija iz naše seoske povijesti ne smije samo ostati povijest nego bi i trebala biti uzor i inspiracija za neke druge akcije pomoći Africi, možda kroz neke humanitarne akcije u organizaciji UNICEF-a Hrvatske. Tradiciju mjesne humanosti, solidarnosti i tolerancije moramo nastaviti jer najvažnije je biti čovjek i dokazati se u ljudskosti. – rekao je Miladin Vitanović, predsjednik Mjesnog odbora Vojakovački Osijek. (zv)