Edukacija za samozapošljavanje

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije u okviru provedbe projekta „Partnerstvo za sve 2“ organizira

EDUKACIJU ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
koja će se održati od 18. do 20. veljače 2019. godine
od 12,00 do 14,00 sati u prostorijama Razvojne agencije PORE KKŽ
Florijanski trg 4, Koprivnica,

Edukacija za samozapošljavanje namijenjena je nezaposlenim ženama i mladima između 20 i 29 godina starosti koji planiraju pokrenuti vlastiti posao. U okviru edukacije polaznicima će biti pružene informacije o razvoju poduzetničke ideje u vlastiti posao, marketinškim aktivnostima, pripremi poslovnog plana, financiranju poduzetničkih projekata iz nacionalnih i EU sredstava te informacije o ostalim temama iz svijeta poduzetništva.
Sudjelovanje na edukaciji za samozapošljavanje je besplatno.
Edukacija za samozapošljavanje provodi se u okviru provedbe projekta „Partnerstvo za sve 2“ koji je odobren u okviru poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godina uz stopu sufinanciranja od 99,08% iz Europskog socijalnog fonda.

Ddolazak na edukaciju treba potvrditi do 15. veljače 2019. godine .