Gornja Rijeka – Kalnik-Šumarija Križevci

U kategoriji značajni krajobraz, zaštićeno je područje planine Kalnik, odnosno njegovi najistaknutiji i najviši predjeli. Zaštićeno je 1985. godine i upisano u registar zaštićenih dijelova prirode Republike Hrvatske pod brojem 798.

Značajni krajobraz zauzima površinu od 4200 ha te predstavlja najveće zaštićeno područje prirode na prostoru Županije. Karakteriziraju ga brojne raznolikosti reljefa, njegova specifična građa i posebnosti mikroklime što je rezultiralo bogatstvom i specifičnošću biljnih zajednica koje rastu na tom lokalitetu (30-tak vrsta kaćunovica por. Orchidaceae).

Vegetacija zaštićenog krajolika gotovo je u cijelosti istražena, a od zaštićenih biljnih vrsta u Republici Hrvatskoj, na Kalniku ih je nazočno 13.U okolici naselja Gornja Rijeka, udaljen 800m od samog naselja, nalazi se slap Šopot. Slap nije iznimnih razmjera, svega 5 metara visine, ali za ovaj kraj predstavlja posebnost koja povećava krajobraznu, hidrološku i morfološku raznolikost kalničkog gorja”

Toliko o zaštiti i očuvanju kalničke prirode i šuma.