Obavijest proizvođačima uljane repice!

Pregledom usjeva zabilježena je pojava proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus napi i Ceutorhynchus pallidactylus).Bez obzira na niske jutarnje temperature, dnevne temperature prelaze 10°C što je iniciralo raniju pojavu proljetnih pipa.
Poljoprivrednici bi trebali za toplijeg dijela dana obavezno pregledati svoje usjeve i prema potrebi izvršiti prvu zaštitu protiv ovih štetnika.
Kritičnim brojem za navedene štetnike smatra se :

Velika repičina pipa 1 pipa/ na 5 biljaka
Mala repičina pipa 1 pipa/ na 40 biljaka

Tretiranja obavljati u dijelu dana kada su više temperature i nema vjetra. U slučaju pada dnevnih temperatura provođenje zaštite odgoditi.
Za suzbijanje repinih pipa na tržištu su registrirani insekticidi: Mospilan SG, Proteus 110 OD, Biscaya, Karate zeon, Poleci plus, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 L, Cythrin max, Nurell D, Chromorel D i dr.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza).
Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida, NN 14/14.