Ratarna

Šišanje borova

Na Ratrani je nedavno uređena cesta novim asfaltom i bankinama, a danas se uređuju i borovi. (foto. Z. Žganec)