Samozapošljavanje žena i mladih

“Partnerstvo za sve 2”

U okviru provedbe projekta „Partnerstvo za sve 2“ Koprivničko-križevačka županija objavila je Javni poziv za Kapitalni projekt K 100112 „Partnerstvo za sve 2“ Dodjela potpora male vrijednosti za samozapošljavanje žena i mladih.
Svrha Poziva je dodjela potpora male vrijednosti nezaposlenim ženama i mladima do 29 godina za pokretanje vlastitog poslovanja. Projekt „Partnerstvo za sve 2“ odobren je u okviru poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godina, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.999.427,02 kuna.
Prihvatljivi korisnici potpora su nezaposlene žene i mladi do 29 godina koji su u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpora nezaposleni i koji su sudjelovali u aktivnostima provedbe projekta „Partnerstvo za sve 2“ (boot camp, radionice za nezaposlene, radionice za samozapošljavanje, PCM).
Prihvatljivi troškovi u okviru dodjele potpora su: kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti, kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad, kupnja licenciranih IT programa, zakup poslovnog prostora (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji), troškovi za knjigovodstvene usluge, obvezni doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu, edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o nenamjenskom utrošku sredstava, izrada web stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča i natpisa i drugo.
Iznos potpore po korisniku iznosi 30.000,00 kuna, a ukupan iznos predviđenih sredstava iznosi 390.000,00 kuna.
Popunjeni Zahtjev i sva pripadajuća dokumentacija za dodjelu potpora male vrijednosti podnose se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01. kolovoza 2019. godine u Koprivničko-križevačku županiju.