Smanjenje goveda i peradi

U godinu dana Hrvatska ostala bez 3000 muznih krava, a broj peradi smanjen za preko milijun komada

Broj goveda smanjen je za 8,2%, svinja za 6,6% i ovaca za 3,1% dok je broj peradi manji za 10,6%. Istovremeno, broj koza u 2018. veći je za 3,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Prema prethodnim podacima brojnog stanja stoke i peradi u 2018., u usporedbi s konačnim podacima za 2017., broj goveda smanjen je za 8,2%, svinja za 6,6% i ovaca za 3,1% dok je broj peradi manji za 10,6%. Istovremeno, broj koza u 2018. veći je za 3,9% u odnosu na prethodnu godinu.
Prema objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku na datum 1. prosinca 2018. godine Hrvatska je imala 414.000 komada goveda, pri čemu najviše – 165.000 goveda starijih od dvije godine čiji je broj u godinu dana pao za 30.000.
Broj muznih krava pao je na 136.000 što je za 3000 komada manje nego na isti datum 2017 godine.
Broj svinja sa 1,12 milijuna komada iz 2017. pao je na 1,05 milijuna komada, odnosno za 6,6 posto.Zabrinjava i pad broja peradi, sektora koji je do nedavno bio jedan od najboljih u Hrvatskoj. Naime, podaci pokazuju da je broj peradi pao za preko jedan milijun komada odnos sa 10,4 na 9,3 milijuna komada.
Jedini rast zabilježen je kod koza kojih je bilo više za 3000 komada.