“Svi u školi , svi pri stolu 3”

Održana početna konferenecija projekta

U prostorima Županijske uprave u utorak, 26. veljače održana je početna konferencija projekta „Svi u školi svi pri stolu 3“ kojim je za 1334 učenika osnovnih škola na području Županije, koji žive u siromaštvu ili riziku od siromaštva, osigurana besplatna školska prehrana za školsku godinu 2018./2019.
Okupljene je na početku pozdravio župan Darko Koren te ujedno zahvalio projektnom timu i osnovnim školama kao partnerima, naglasivši važnost dostupnosti školske prehrane svim učenicima.
„Ovaj projekt ima višestruko značenje i korist te već treću godinu ustrajemo u tome da stvorimo uvjete za sve učenike da kad dođu u školu imaju istu startnu poziciju, barem kada govorimo o prehrani. Također, to je jedan od projekata gdje bismo za cilj trebali imati što manje korisnika, no iz podataka je vidljivo da ih ima više nego prošle godine. Tome nije razlog da se dramatično povećao broj siromašnih učenika i njihovih obitelji nego proširenje kriterija koji omogućavaju da se uključi puno više djece i da se na taj način pomogne što više obitelji. Partneri su nam 17 osnovnih škola kojima smo osnivač, a u opisu projekta kao cilj stoji ublažavanje teških oblika dječjeg siromaštva na području Županije pružanjem nefinancijske pomoći učenicima u siromaštvu ili riziku od siromaštva. Smatramo kako smo ispunili tu temeljnu zadaću koju smo si zadali prije dvije godine, kada je projekt započeo te zahvaljujem svim sudionicima i partnerima.“, kazao je župan, dodavši kako se pri odabiru korisnika vodilo kriterijima kao što su obiteljska struktura, ekonomski status, identifikacija, zdravstveni status ili invaliditet te obitelji u riziku od siromaštva koje se nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim okolnostima.
Pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Darko Masnec naglasio je kako je ovaj projekt još jedan u nizu projekata koji Županija provodi, a u suradnji s PORA-om Regionalnom razvojnom agencijom i nadalje će se javljati na natječaje i povlačiti EU sredstva.
U ime škola obratio se ravnatelj Osnovne škole Frana Koncelaka Drnje Ivan Pikivača koji je istaknuo: „Ovo je iznimno važan projekt u smislu koristi za djecu, kao što je župan naglasio, a moja škola ima čak 238 korisnika koji se na taj način besplatno hrane u školskoj kuhinji.“
Viša stručna suradnica za EU fondove Jelena Kralj zatim je održala prezentaciju na kojoj je detaljnije predstavila projektne aktivnosti, naglasivši kako je korisnik projekta Županija, uz već spomenute škole kao partnere. Posredničko tijelo projekta je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, bespovratna sredstva ostvarena su kroz Fond europske pomoći za najpotrebitije, u iznosu od 85 posto, te iz proračuna Republike Hrvatske, u iznosu od 15 posto, a projekt je vrijedan 1.355.488,97 kuna, kuna. Prijavljen je na Poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2018. – 2019.)“, a opći cilj mu je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva u Koprivničko-križevačkoj županiji, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u školama. Ciljna skupina za uključivanje u projekt bili su učenici iz škola kojima je Županija osnivač, a koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva prema sljedećim Kroz ovu školsku godinu ukupno je osigurano 236.004 obroka.
Početnoj konferenciji prisustvovali su i zamjenici župana Darko Sobota i Ratimir Ljubić, predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, županijski pročelnici, ravnateljica PORA Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije Melita Birčić te ravnatelji i drugi predstavnici škola. Nakon konferencije održan je i radni sastanak na kojemu je bilo riječi o konkretnim aktivnostima u provedbi projekta.