Župan i suradnici posjetili Županijski centar 112

Povodom Dana jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112, u ponedjeljak, 11. veljače župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić posjetili su Županijski centar 112, gdje ih je dočekao voditelj Centra Roman Sabol sa suradnicima.

Voditelj Sabol zahvalio je županu na ovom tradicionalnom posjetu povodom Dana broja 112, koji u Europi djeluje od 1991. godine, a u Republici Hrvatskoj je u operativnoj funkciji od 2005. godine.

Prošla je godina bila relativno mirna, imali smo ukupno 35.200 poziva, od čega namjenskih 19.800, dok je samih događaja bilo preko 9000. Neke od najvećih ugroza na našem području bile su poplave 2014. godine, no vodotoci su regulirani, sve je pod kontrolom i s time više neće biti problema. Potrebno je spomenuti kako je krajem prošle godine došlo do reorganizacije bivše Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a od ove godine spadamo pod Ministarstvo unutarnjih poslova. U tijeku je izrada Vladine uredbe u unutarnjem redu naše uprave, koja bi se po novome trebala zvati Ravnateljstvo za civilnu zaštitu pri Ministarstvu unutarnjih poslova, a sljedeći mjesec planira se Zakon o sustavu civilne zaštite koji je usklađen sa Zakonom o Ministarstvu unutarnjih poslova, kako bi bila lakša suradnja s tim tijelima.“, kazao je voditelj Sabol te naglasio odličnu suradnju s policijom, Zavodom za hitnu medicinu i vatrogascima, koji su jedna od najvećih operativnih snaga u kriznim situacijama. Također je zahvalio i Županija koja kontinuirano prati i podržava rad Županijskog centra 112.

Župan je dodao kako je Županijski centar 112 važna sastavnica sustava zaštite i spašavanja, prije svega jer je centralno mjesto dobivanja i transferiranja potrebnih informacija o različitim vrstama ugroza.

To je izuzetno važna služba i zbog činjenice da je Hrvatska turistička zemlja, a mnogi strani posjetitelji koji dođu ovdje nemaju dovoljno informacija na koje načine potražiti pomoć. Broj 112 standard je u cijeloj Europi, a oni svoju potrebu mogu iskazati na vlastitom jeziku i dobiti adekvatan odgovor, a to je ono što se traži u današnje vrijeme. Zahvaljujem čitavoj službi na dobroj suradnji i svemu što čine u smislu spašavanja ljudskih života te bez obzira na koji način će biti ustrojeni, nama je najvažnije da je taj sustav dobro povezan s ostalim žurnim službama i da imamo kvalitetnu i korisnu suradnju na dobrobit svih stanovnika Županije.“, zaključio je župan.

Županijski centri 112 zaprimaju pozive upućene na jedinstveni  europski  broj za hitne službe 112 neprekidno i djeluju kao jedinstveni operativno-komunikacijski centri za  sve  vrste hitnih situacija. U 2018. godini na razini Hrvatske zaprimljeno je 1.487.042 poziva na broj 112 od kojih je 61,3% bilo namjenskih, 38,3% nenamjenskih i 0,4% zlonamjernih poziva, a od ukupnog broja poziva, zaprimljeno je 10.597 poziva na stranim jezicima od kojih je većina bila na engleskom jeziku. Može se reći kako je sustav 112 ispunio svoju osnovnu namjenu i prepoznat je kao sustav na koji se građani i turisti mogu osloniti u svakoj hitnoj situaciji, a potrebno je spomenuti i kako su centri od 1. listopada 2017. godine pripremljeni za prijam e-poziva, kojih je u protekloj godini na području Županije bilo ukupno tri. E-poziv funkcionira na način da se u slučaju ozbiljne nesreće, automatski ili ručno, aktivira poziv prema broju 112 i istovremeno se na broj 112 šalje SMS s potrebnim podacima o lokaciji i vozilu koje je sudjelovalo u prometnoj nesreći.

Važno je još naglasiti kako je poziv na broj 112  besplatan i aktivan 0-24 sata kako bi građani mogli zatražiti pomoć bilo koje hitne službe, a njime se štedi vrijeme jer se jednim pozivom alarmira nekoliko hitnih službi, koje nisu opterećene opetovanim pozivima.