Javni poziv za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Gornja Rijeka u 2019. godini

Općinski načelnik Općine Gornja Rijeka objavljuje Javni poziv za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Gornja Rijeka u 2019. godini.

Zahtjev mogu podnijeti poljoprivredni proizvođači, poljoprivredne udruge, obrtnici, zadruge i trgovačka društva u djelatnosti poljoprivrede za umjetno osjemenjivanje plotkinja kroz uslugu umjetnog osjemenjivnja i kupnju rasplodnog materijala plotkinja (junica, krava, nazimica i krmača). Podnositelji zahtjeva moraju imati prebivalište, odnosno sjedište na području Općine Gornja Rijeka. Poljoprivredni proizvođači moraju biti upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Troškovi osjemenjivanja subvencionirat će se u iznosu od 30% računa, a najviše do 2.100,00 kuna po korisniku godišnje. Korisnicima koji su u sustavu PDV, isti nije prihvatljiv trošak.

Zahtjev se podnosi do 15. prosinca 2019. godine odnosno do utroška sredstava.