Nacionalni dan invalida rada 21.3.2019.

Promoviranje prava invalida rada

Udruga osoba s invaliditetom Križevci u suradnji s Hrvatskim savezom udruga invalida rada organizirala je Nacionalnu kampanju “Tjedan dana s invalidima rada” koja traje do 24. ožujka.

Ovom kampanjom želi se upozoriti javnost na opće i posebne probleme invalida rada te moguće prijedloge za njihovo rješavanje. Želi se ostvariti i suradnja te povezivanje s tijelima državne uprave koji su nadležni za provedbu javnih politika koje su bitne za invalide rada.

“Udruga osoba s invaliditetom Križevci obilježava ovaj Nacionalni dan invalida rada postavljanjem prigodnog štanda – informativnog kutka na Strossmayerovom trgu. Želja nam je uspostaviti komunikaciju sa svojim sugrađanima o promoviranju prava invalida rada, borbi protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema invalidima rada, odnosno osoba s invaliditetom na svim područjima života” – kaže predsjednik Udruge osoba s invaliditetom Križevci Petar Gatarić. Skreće pozornost poslodavcima da vode brigu o zaštitnim sredstvima na radu, kao i zaposlenicima da ih koriste kako se ne bi povećavao broj osoba koje su stradale na radnom mjestu.