Obavijest proizvođačima lijeske i oraha!

Po završetku cvatnje lijeske u fazi otvaranja lisnih pupova, a nakon obavljene rezidbe preporuča se obaviti preventivnu zaštitu od bakterijskih i gljivičnih bolesti lijeske primjenom bakrenih fungicida.

Krajem zime i početkom proljeća pupove lijeske oštećuje lijeskova grinja (Eryophies avellanae). Sitne grinje veličine 0,2 mm, nevidljive golim okom, svojim sisanje izazivaju nabreknuće i deformaciju pupova koji se ne otvaraju. Zaštitu je moguća obaviti pripravcima na osnovi sumpora čija je učinkovitost bolja pri temperaturi zraka iznad 15 °C.

Anorganski fungicidi dozvoljeni za primjenu na lijesci u konvencionalnoj, integriranoj i ekološkoj proizvodnji

Aktivna tvar Pripravak Štetni organizam
bakreni spojevi Bordoška juha Caffaro 20 WP bakterioze i truleži ploda
Champion WG 50 bakterijske i gljivične bolesti
Cuprablau Z bakterijska pjegavost
Neoram WG rak kore
sumpor* Cosavet DF pepelnica
Microthiol special disperss pepelnica i lijeskova grinja
*kod suzbijanja grinja preporučljivo je koristiti više koncentracije sredstva

U nekim starijim nasadima lijeske zabilježena je pojava štitastih uši. Najčešće je zahvaćeno nekoliko susjednih stabala te se preporuča mehanički odstraniti štetnika prije nego se proširi na veću površinu. Može se i lokalno primijeniti parafinsko ulje npr. Mineralno svijetlo ulje ili Biljelo ulje registrirano za primjenu na različitim voćnim vrstama, dozvoljeno i u ekološkoj proizvodnji. Uljne pripravke nije dozvoljeno miješati sa sumporom!
U mladim nasadima lijeske u fazi pojave prvih listića vrlo često bilježimo pojavu različitih štetnih gusjenica, osobito ako se nasadi nalaze u blizini šume. U tek posađenom nasadu i jedna gusjenica po grmu može u potpunosti uništiti lišće te je potrebno redovito obavljati vizualne preglede! Prema potrebi se može primijeniti neki od insekticida registriranih za suzbijanje drugih štetnika lijeske koji imaju postrani učinak i na štetne gusjenice kada se primijene u mlađim razvojnim stadijima gusjenica.

Insekticidi dozvoljeni za primjenu na lijesci

Aktivna tvar Pripravak Štetnik Napomena
tiakloprid Calypso SC 480 ljeskotoč –
spinosad Laser jabučni savijač prikladan za ekološku proizvodnju uz prethodnu konzultaciju s kontrolnim tijelom
lambda-cihalotrin Kaiso lisne uši, majski hrušt, krasnik –
deltametrin Decis 100 EC lisne uši, jabučni savijač, kestenov savijač –
Scatto
Rotor super

U nasadima oraha prije početka vegetacije može se obaviti zaštita od bakterijskih bolesti pripravcima na osnovi bakra: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Champion WG 50, Cuprablau Z, Neoram WG. Navedeni pripravci dozvoljeni su i u ekološkoj proizvodnji.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.