Održana edukacija za preventivu i sigurnost

Tema edukacije u teoretskom dijelu bila je uloga pripadnika Školske prometne jedinice, opasnosti koje prijete pješacima kao sudionicima u prometu na cestama. Sudjelovao je 21 pripadnik Školske prometne jedinice OŠ „Vladimira Nazora“ u Križevcima!

U cilju što uspješnijeg i sigurnijeg upravljanja prometom na cestama, pružanja pomoći sudionicima u prometu te sudjelovanja u prometno-preventivnim i odgojnim aktivnostima u školskoj godini 2018./2019., u utorak, 19. ožujka, policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa održao je edukaciju za 21 pripadnika Školske prometne jedinice OŠ „Vladimir Nazor“ u Križevcima.
Tema edukacije u teoretskom dijelu bila je uloga pripadnika Školske prometne jedinice, opasnosti koje prijete pješacima kao sudionicima u prometu na cestama, pravila kretnja pješaka, vozač bicikala i mopeda, dok su u praktičnom dijelu isti educirani o znakovima koje položajem ruku i tijela kao i pomoću „STOP“ tablice daju ovlaštene službene osobe, o čemu su se i sami okušali na raskrižju u blizini osnovne škole.

Policijska postaja Križevci ovom prilikom poziva sve sudionike u prometu, a posebno vozače da pokažu visoku razinu prometne kulture te da prilikom  susreta sa pripadnicima Školske prometne jedinice poštuju njihovu prisutnost i postupaju po njihovim zahtjevima izraženim pomoću „STOP“ pločice, radi sigurnosti svih sudionika u prometu.