Održana redovna skupština LAG-a “Prigorje-Zagorje”

Nedavno je u restoranu “Bolji život” u Jertovcu u Konjščini, održana je redovna skupština LAG-a “Prigorje-Zagorje”. Dnevni red Skupštine bio je slijedeći:Izbor radnog predsjedništva. Izbor verifikacijske komisije.Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnikaUsvajanje Godišnjeg izvješća o  radu Udruge LAG PRIZAG za 2018. godinu. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća LAG-a PRIZAG za 2018. godinu. Izvješće Nadzornog odbora LAG-a PRIZAG ZA 2018. godinu.Razno

Na sjednici je bilo prisutno 37. članova Skupštine, koji su usvojili izvješće o radu za 2018. godinu te financijsko izvješće za 2019. godinu. Među njima je bio i načelnik općine Gornja Rijeka Darko Fištrović, a sve je obrazložila predsjednica Nevenka Benjak. Izvješće Nadzornog odbora ukratko je obrazložio predsjednik Nadzornog odbora LAG-a  Goran Bruči, koji je pohvali rad upravnog odbora, predsjednice LAG-a te ureda LAG-a. 

Predsjednica se zahvalila na angažmanu svim članovima Upravnog i Nadzornog odbora, te zaposlenicima ureda LAG-a, a posebno se zahvalila općinskim načelnicima i gradonačelniku na podršci i angažmanu u radu LAG-a.

Nakon završetka sjednice Skupštine LAG-a bilo je organizirano zajedničko druženje članova LAG-a i 50 sudionika i partnera iz projekta SMUG EU.

Svim ženama povodom “Dana žena” načelnik općine Konjščina gosp. Mirko Krznar podijelio je ruže te čistitao “Dan žena”, a zaposlenici LAG-a su ime LAG-a svim ženama podijelili prigodne darove.