Danas imendan slavi Ema!

Danas na Veliki Petak imendan slavi Ema!

Ema, kao i ostala veoma kratka imena, često se tumače kao skraćenica tj. „ime od milja“, nekog drugog dužeg imena. No Ema je takođe veoma staro samostalno ime.

Ema, kao i ostala veoma kratka imena, često se tumače kao skraćenica tj. „ime od milja“, nekog drugog dužeg imena. Ime Ema je veoma popularno posljednjih godina na području BiH i Hrvatske, pa bi shodno tome moglo biti tumačeno kao skraćenica tamo već odavno omiljenih imena Emina ili Emilija.

No ova tumačenja važe za nadimak Ema, ali kao lično ime Ema je veoma staro samostalno ime.

U obliku Emma posebice na području Njemačke ovo ime ime dužu tradiciju.

Ime Emma potječe iz germanskoga i znači “prekrasna, velika, moćna, božanska”. Emma je nezavisna kratka forma imena koja počinju s “Erm” ili “Irm”, kao što je Irmgard. Germanski “ermen” znači “cjelina”, “sveobuhvatna”. Emma je također slična imenu Emanuela.