Bjelovarski maturanti obilježavaju svoj dan

Grad Bjelovar i Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar u suradnji s ostalim bjelovarskim srednjim školama organizirali su Dan maturanata. Druženje maturanata počelo je u 10 sati obilaskom grada. Nakon toga, uz glazbu i ples nastavilo se veselje na igralištu na Trgu Hrvatskog sokola. Veselu skupinu pozdravili su zamjenica gradonačelnika Valna Bastijančić Erjavec i zamjenica župana Bojana Hribljan te popularni ravnatelj Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar Vojislav Kranželić.

Grad Bjelovar