Izgradnja parkirališta ispred crkve u Kamešnici

Ovog tjedna, ispred crkve Sv. Andrije u Kamešnici, počela je izgradnja novog parkirališta. Projekt izgradnje parkirališta vrijedan je oko 50 tisuća kuna, izvodi ga križevačko poduzeće Radnik, a financiran je sredstvima dobivenim iz europskih fondova. Nakon obnove crkve te nedavnog asfaltiranja pristupnog puta – kojim je povezan i zaselak Hrlci – sadašnjom izgradnjom parkirališta, itekako je zadovoljan Mladen Kešer. (zv)