Odluka o novom modelu školskih praznika glavna tema radnog sastanka s ravnateljima osnovnih škola Koprivničko-križevačke županije

U županijskoj upravi u utorak 22. svibnja održan je radni sastanak s ravnateljima osnovnih škola Koprivničko-križevačke županije na kojem su zamjenik župana Ratimir Ljubić sa suradnicima raspravili o nekoliko aktualnih  tema, a posebice o nedavnoj Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja kojom je između ostalog  za iduću školsku godinu propisana i mogućnost ostvarivanja prava na jesenski odmor, kao i korištenje zimskog odmora u dva dijela.

Zamjenik Ljubić je sa suradnicima uvodno ravnateljima prenio informacije iz Ministarstva te pojasnio Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.  Prema Odluci, nastavna godina započinje 9. rujna 2019. a završava 17. lipnja 2020. godine odnosno 22. svibnja 2020. za učenike završnih razreda srednje škole, a predviđena su i četiri modela odmora o kojima odlučuje osnivač nakon pribavljenih mišljenja školskih ustanova.

Školama je na sastanku dan rok za dostavu njihovih prijedloga, nakon čega će osnivač odabrati jedan od načina realizacije odmora jednoobrazno za učenike svih školskih ustanova nad kojima Županija ima osnivačka prava.

Na sastanku se raspravljalo i o Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, a sa školama su usuglašeni zahtjevi za osiguravanjem potpore pomoćnika u nastavi kako bi svi učenici kojima je takva podrška potreba ostvarili svoje pravo.

Što se tiče novog natječaja za prehranu „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)“, na sastanku je pojašnjeno kako je prema najavama iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku otvaranje novog poziva za sljedeću školsku godinu planirao tijekom svibnja,  a prijavitelji će moći prijaviti maksimalni  iznos do milijun kuna.

Za uključivanje učenika će biti zadan jedan kriterij – a to su djeca iz obitelji koje su korisnici prava na doplatak za djecu. Škole će moći na djecu uključenu po ovom kriteriju dodati još 10 posto djece prema nekom od drugih kriterija koji same izaberu (npr. više djece u obitelji, obitelj samo s jednim roditeljem, zdravstveni status…), vodeći pritom računa da uključena djeca žive u riziku od siromaštva.

Ravnatelji škola dobili su i informaciju da će Županija u suradnji s POROM Regionalnom razvojnom agencijom  pripremati projekte škola za najavljeni natječaj „Igraj se i uči – pružanje usluge produženog boravka i aktivnosti tijekom školskih praznika“.