Prometna signalizacija u KŽ

Danas je počelo osvježavanje prometne signalizacije u gradu. Nadamo se da neće više biti takvih kiša koje bi to sve brzo ispralo.