Raspravljano o završnoj fazi provedbe projekta POZDRAV

U ponedjeljak, 13. svibnja u prostorima županijske uprave održan je 4. sastanak Projektnog tima za provedbu projekta POZDRAV – Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Sastanku je prisustvovao i zamjenik župana Ratimir Ljubić, a riječ je o projektu kojem je svrha poboljšati uvjete usluga primarne zdravstvene zaštite u Koprivničko-križevačkoj županiji. Vrijednost projekta je 8.268.710,10 kuna, s time da prihvatljivi troškovi iznose 8.007.322,55 kuna, a EU sufinanciranje 6.700.186,35 kuna bespovratnih sredstava, koliko je osigurano preko Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ od Europskog fonda za regionalni razvoj.

Na sastanku je bilo riječi o završnoj fazi projekta te su dane informacije o nabavljenoj opremi. Iz projekta je tako nabavljena oprema za dentalnu medicinu, ultrazvuci i oprema za ultrazvuke, oprema za ginekologiju, oprema za fizikalnu medicinu te ostala medicinsko-tehnička oprema u vrijednosti 4 milijuna kuna. Nabavljena oprema u funkciji je u ordinacijama ginekološke medicine, obiteljske i dentalne medicine kod 16 koncesionara, kao i ordinacijama dentalne zdravstvene zaštite, obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, pedijatrijske zdravstvene zaštite, fizikalne terapije i radiologije u Domu zdravlja.