Vitezijada

U petak 17. svibnja – Svečanost Vitezijade –  susret osnovnih škola koje nose ime Grigora Viteza, a koja je ujedno i Dan Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno.