Brži internet u Koprivničko-križevačkoj županiji

Župan Darko Koren s jedinicama lokalne samouprave potpisao novi Sporazum o
izgradnji širokopojasne infrastrukture koji će stanovnicima omogućiti deset puta brži
internet

U prostorijama Županijske uprave danas, u ponedjeljak 3. lipnja, održan je radni sastanak na kojem su
župan Darko Koren i načelnici te zamjenici 11 Općina potpisali Sporazum o suradnji na provedbi
Projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan
komercijalni interes za ulaganja.
Ovaj Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture
širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja
(ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije.

Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće
generacije (NGA).
U projektu čiji je nositelj Koprivničko-križevačka županija sudjeluju i Grad Koprivnica te općine
Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad
Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac.
Danas potpisani Sporazum ovlašćuje Županiju da kao nositelj projekta poduzima radnje u
okviru Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira – izgradnja
pristupnih mreža u NGA bijelim područjima, Javnog poziva za dostavu prijava i Ograničenog
poziva.Župan je zahvalio načelnicima što su podržali model u kojem je Županija nositelj projekta koji je od
iznimnog značaja za ravnomjerni razvoj svih krajeva županije i koji će stanovnicima omogućiti 10
puta veće brzine interneta nego što su to one sada.


„Ovaj sporazum koji potpisujemo temelji se na nacionalnoj strategiji za izgradnju širokopojasne
infrastrukture koja je dio europske strategije digitalizacije i ne treba posebno naglašavati što to znači
za razvoj županije. To je pretpostavka koja će omogućiti brži razvoj, cilj je postići veću brzinu
prijenosa podataka putem interneta, a kad kažemo da će ruralne sredine imati 10 puta brži Internet
nego što ga imaju sada, svakome je jasno koja je to vrijednost. Bitno je naglasiti i da će 60 posto
projekta vrijednog 120 milijuna kuna biti pokriveno iz europskih izvora. Ovo je prvi korak na putu
koji moramo proći do cilja, a to je osigurati stanovnicima županije što bolje uvjete za život“, naglasio
je župan.


Prošlog tjedna izrađena je i konačna verzija PRŠI-ja te je dostavljena Nositelju operativnog plana
HAKOM-u na pregled i potvrdu sukladnosti s nacionalnom planom što je uvjet na temelju kojeg će se
krenuti u prijavu na otvoreni Javni poziv.

Služba ureda župana