Potpisan ugovor o funkcionalnoj integraciji županijskih zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine

U prostorijama Županijske uprave, u petak 14. lipnja, ravnatelji Zavoda za hitnu medicinu
Koprivničko-križevačke županije, Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i Opće
bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ potpisali su Ugovor o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih
ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine.
Ugovor je potpisan Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Odluci Županijske skupštine, a
njime će se omogućiti suradnja zdravstvenih ustanova u cilju organiziranja i djelotvornijeg
obavljanja djelatnosti hitne medicine u Županiji te otvoriti mogućnost zdravstvenim
radnicima, prije svega liječnicima, jedne zdravstvene ustanove, da pod određenim uvjetima,
rade u drugoj zdravstvenoj ustanovi .
Potpisivanju ugovora prisustvovali ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-
križevačke županije i koordinatorica projekta Mirjana Hanžeković, ravnateljica županijskog
Doma zdravlja Marija Krajina, ravnatelj koprivničke Opće bolnice Mato Devčić, zamjenik
župana Ratimir Ljubić te pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti
Željka Koluder Vlahinja.
Ravnateljica Hanžeković pojasnila je kako će temeljem Ugovora Zavod za hitnu medicinu,
prema ukazanoj potrebi, biti moguće organizirati dolazak i rad liječnika iz druge zdravstvene
ustanove u Zavod hitne medicine i na taj način osigurati pravovremeno i kvalitetno
zbrinjavanje hitnih pacijenata.

„Ovim Ugovorom željeli smo ojačati zdravstvenu zaštitu pacijentima u slučaju odlaska
liječnika ili privremenog nedostataka kadra te pojačati suradnju koju smo ranije definirali
ugovorima o poslovnoj suradnji u zdravstvenim ustanovama. U slučajevima nedostatka kadra
dopunskim radom smo i ranije organizirali rad liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika u
pojedinoj ustanovi, a ovo je potvrda naše prijašnje suradnje. Funkcionalnom integracijom
pokušat ćemo sklopiti posebne ugovore s liječnicima opće medicine kako bi, u slučajevima
kad timovi hitne medicinske službe budu na terenu, a u ambulantu dođe hitni pacijent, mogli
pomoći u brzim i adekvatnim zbrinjavanjem. Integracija je bila i naša obaveza prema Zakonu
o zdravstvenoj zaštiti koju smo ispunili pravno i u rokovima te vjerujem kako zdravstveni
sustava u Koprivničko križevačkoj županiji neće imati nikakvih problema“, kazala je
ravnateljica Hanžeković.
Zadovoljstvo potpisivanjem ugovora izrazio je i zamjenik Ljubić koji je naglasio kako je
jedan od prioriteta Županije ulaganja u zdravstveni sustav.
„Kao što smo najavili, ova je godina obilježena ulaganjima u zdravstveni sektor. Projektom
POZDRAV osigurali smo preko osam milijuna kuna za primarnu zdravstvenu zaštitu,
kompletno smo obnovili vozni park Zavoda za hitnu medicinu, nastavljamo s projektom
specijalističko-konzilijarne zaštite u Križevcima i Đurđevcu, a svakako treba izdvojiti i 47
milijuna kuna vrijedan projekt dnevne bolnice u koprivničkoj Općoj bolnici. Današnje
potpisivanje Ugovora o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova doprinijet će
poboljšanju kvalitete zdravstvenog sustava i sigurnosti građana kojima ćemo biti na još većoj
usluzi.“, zaključio je zamjenik Ljubić.

Služba ureda župana