Skate park okupljalište mladih 

U dijelu nekadašnje Vojarne, koji se sve češće naziva i Novi centar grada, u planu je proširenje Skate parka.

“To je inicijativa koja je došla od naših mladih sugrađana” – kaže gradonačelnik Mario Rajn.

Budući da ima interesa kod mladih, proširit će se ovo njihovo okupljalište.