Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja kružnog raskrižja Tomislavove ulice

Rekonstrukcija postojećega i izgradnja kružnog raskrižja Ulice I. Gundulića, Ul. kralja Tomislava i Ul. M. Kiepacha.

(DragutinSamobor)