Uspješna suradnja 4 općine i PORA-e rezultirala novim bespovratnim sredstvima za zapošljavanje gerontodomaćica

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je četvrtu Odluku o financiranju u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Ovom Odlukom odobreni su projekti „Pomoć je moć 2“ čiji je nositelj Općina Legrad, „Zaposli i pomozi“ čiji je nositelj Općina Drnje, „Zaželi – provedi 3!“ čiji je nositelj Općina Virje i projekt „Brižne žene podravske III“ čiji je nositelj Općina Kalinovac, dok su projektni partneri općine Koprivnički Ivanec, Gola, Koprivnički Bregi, Ferdinandovac, Đelekovec, Peteranec, Molve, Podravske Sesvete i Novo Virje. Obvezni partneri na projektima su Centar za socijalnu skrb Koprivnica, Centar za socijalnu skrb Đurđevac i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Križevci.

U okviru prijavljenih projekata predviđeno je zapošljavanje ukupno 66 nezaposlenih žena pripadnica ranjivih skupina koje će brinuti o najmanje 396 korisnika – starijih i nemoćnih osoba na području 12 općina. Planirano trajanje projekata je 8 mjeseci, od čega će žene pripadnice ciljane skupine raditi 6 mjeseci. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata iznosi 3.263.040, 00 HRK.

Razvojna agencija PORA KKŽ je pružala stručnu pomoć u pripremi ovih projekata u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ odobrenog za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora te će također svojim stručnim znanjem sudjelovati kao potpora navedenim općinama i tijekom provedbe projekta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije