Županijska skupština usvojila Proračun za 2023. godinu u iznosu od 114 milijuna eura

U prostoru Gradske vijećnice u Koprivnici jučer je održana 9. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o 34 točke dnevnog reda. Sjednicu, kojoj su prisustvovali župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić, vodio je predsjednik Skupštine Damir Felak, piše Koprivničko-križevačka županija.

Na samom početku sjednice usvojene su dopune dnevnog reda, odnosno točke donošenje Odluke o početku mirovanja mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine, donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za zajednička lovišta KKŽ te Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju prijenosa prava vlasništva bez naknade Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.

Prva točka dnevnog reda odnosila se na Odluku o početku mirovanja mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine, a uvodno se obratila predsjednica Mandatnog povjerenstva Verica Rupčić. Umjesto Miljenka Flajsa, izabranog s liste Mreža, HSU, HNS na dužnost članice Županijske skupštine prisegnula je Natalija Sučić.

Članovi Skupštine zatim su usvojili izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu, kao i Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna za tekuću godinu. Sljedeća točka bilo je usvajanje Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, koji je po prvi put iskazan u eurima. Obrazloženje za navedene točke dao je župan, istaknuvši kako su prihodi i primici Proračuna za 2023. godinu planirani u iznosu od 112 milijuna eura te kako se, nakon izgradnje pet školskih sportskih dvorana, nastavlja s investicijskim ciklusima u obrazovanju i zdravstvu, što su sektori koji zauzimaju najveći dio županijskog proračuna. U sljedećoj su godini planirana nova ulaganja u školsku infrastrukturu, pri čemu je spomenut dovršetak projekta županijskog Centra kompetentnosti, projektiranje školskih zgrada, postavljanje fotonaponskih elektrana na školama, povećanje stipendija i ostale aktivnosti, dok je u zdravstvu planirana rekonstrukcija i izgradnja zgrada Doma zdravlja u Križevcima i Virju, projektno tehnička dokumentacija za regionalni Centar za palijativnu medicinu, financiranje timova 2 hitne pomoći, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, smještaja u privatnim domovima za starije, programa Pomoći u kući, rane intervencije i ostalog.

„Nastavljamo s predanim radom, realizacijom projekata i stvaranjem još boljih uvjeta za dobrobit svih stanovnika naše županije“, zaključio je župan.

Članovi su većinom glasova usvojili Proračun za 2023. godinu u iznosu od 114 milijuna eura i projekcije za 2024. i 2025. godinu, kao i Odluku o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu.

Odluku o donošenju V. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana KKŽ, koja usvojena većinom glasova, obrazložio je pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Damir Petričević, a zatim je usvojeno i Rješenje o izboru potpredsjednika Županijske skupštine. Umjesto dosadašnjeg potpredsjednika Vjekoslava Maletića, s liste Mreža, HSU, HNS, koji je dao ostavku na tu funkciju, dana je mogućnost članovima najbrojnije oporbene opcije da daju svog predstavnika te je za novu potpredsjednicu Županijske skupštine izabrana Marijana Lokotar, s liste SDP-HSLS.

U nastavku sjednice, članovi su usvojili Odluku o dopunama i izmjenama Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu za 2023. godinu  i Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Županije, kao i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Županije, Odluku o visini turističke pristojbe za 2024. godinu na području županije te Odluku o prijenosu nefinancijske imovine jedinicama lokalne samouprave.

Zamjenik župana Ratimir Ljubić obrazložio je Odluku o načinu i uvjetima za odobravanje jednokratne novčane pomoći za podmirenje dijela troškova rane razvojne podrške/rehabilitacije i socijalne integracije djeteta kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće. Ova Odluka koja će značajno pomoći roditeljima jednoglasno je usvojena, a članovi su usvojili i Odluku o produljenju važenja „Strategije projekta „Koprivničko-križevačka županija-prijatelj djece“ za razdoblje 2020. do 2022. godine i Odluku o dopuni Odluke o stipendiranju studenata s područja županije te je donesen Plana mreže dječjih vrtića na području županije i Akcijski plan za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje 2022.-2027. godine.

Zamjenik Ljubić predstavio je i Plan razvoja sustava civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu, koji je usvojen, kao i Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac predstavio je Odluku o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada u Koprivničkom Ivancu, a zatim su razmatrana izvješća o poslovanju trgovačkih društava „Piškornice“ d.o.o. Regionalnog centra za zbrinjavanje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, Piškornice-sanacijskog odlagališta d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada i PZC-a Varaždin d.d.. Izvješća su predstavili Mladen Ružman, direktor „Piškornice“ d.o.o. i Marijan Blažok, direktor Piškornice-sanacijskog odlagališta d.o.o, a sva su usvojena većinom glasova. Također je doneseno i spomenuto Rješenje o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za zajednička lovišta KKŽ.

Članovi Skupštine nadalje su razmatrali i usvojili Izvještaj o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Izvješće o poljoprivrednoj proizvodnji na području Koprivničko-križevačke županije u 2021. godini te su doneseni sljedeći zaključci: Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o zakupu poslovnog prostora Doma zdravlja KKŽ u Križevcima, Zaključak o davanju suglasnosti na odluku Osnovne škole „Ivan Lacković Croata“ Kalinovac o prihvaćanju darovanja nekretnine, Zaključak o darovanju nekretnina Osnovnoj škole Andrije Palmovića Rasinja, Zaključak o darovanju nekretnina Osnovnoj školi „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prestanku prava građenja Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno te spomenuti Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju prijenosa prava vlasništva bez naknade Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.

Nakon usvajanja Plana rada Županijske skupštine za 2023. godinu, uslijedila su pitanja i prijedlozi članova, čime je završena sjednica, a predsjednik Felak zahvalio je na suradnji i konstruktivnim raspravama.

foto: lh, ji/radiokriževci