Javna akcija obilježavanja Međunarodnog dana žena u Križevcima

Javna akcija povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena će se održati u srijedu 08.ožujka u vremenu od 10 – 11 sati na Strossmayerovom trgu u Križevcima.

Javna akcija provodi se u sklopu kampanje „Za nasilje nema opravdanja“ koja je dio  aktivnosti projekta  Novi početak, kojeg provodi Koprivničko-križevačka županija u partnerstvu sa Udrugom “HERA“ Križevci i Centrom za socijalnu skrb Križevci.

Projektom Novi početak je kroz sredstva Europskog socijalnog fonda osigurano 9.233.880,49 kuna za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. Korisnik projekta je Koprivničko-križevačka županija, dok su projektni partneri Udruga “HERA“ Križevci i Centar za socijalnu skrb Križevci. Stručnu pomoć u provedbi projekta pruža PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

Pratite nas na društvenim mrežama!