Mjesni izbori u Ivancu Križevačkom, donosimo liste

Na temelju članka 15. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na području Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada Križevaca”, broj 1/14, 4/18 i 3/20), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Križevaca objavljuje KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNU LISTU ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA IVANEC KRIŽEVAČKI

Izbori će se održati 16. travnja 2023. godine. Pogledajte liste:

Pratite nas na društvenim mrežama!