Održana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca

U Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca.
Najviše rasprave na 13. sjednici povelo se oko donošenja Odluke o osnivanju prava građenja na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Križevaca, konkretno u Ulici Brace Hanžeka.

Naime, Udruga osoba s invaliditetom Križevci podnijela je iskaz interesa za pravo građenja stambene jedinice za organizirano stanovanje osoba s invaliditetom. Riječ je o projektu u kojem su partneri Grad Križevci, Centar za socijalnu skrb Križevci i udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, a isti bi se financirao iz Europskog fonda za regionalni razvoj ili Europskog socijalnog fonda. Kao grad koji vodi brigu o svojim ranjivim skupinama, Grad Križevci prihvatio je ovo partnerstvo te podržava izgradnju jedinice za organizirano stanovanje na nekretnini u svom vlasništvu. S obzirom da je na ovaj prijedlog građanska inicijativa stanara Ulice Brace Hanžeka i Ulice Stjepana Radića uputila žalbu, vijećnice i vijećnici Gradskog vijeća odlučili su skinuti s dnevnog reda ovu točku.

Gospodine Gatarić, ja vas uvjeravam da ćemo mi riješiti ovaj problem koliko god to koštalo gradski proračun. Ovaj grad je uključiv i osigurat ćemo zemljište za ovaj projekt, ako treba i kupit ćemo ga. Što se tiče Ulice Brace Hanžeka za mene je ta točka gotova,“ zaključio je gradonačelnik Mario Rajn.


Među važnijim točkama dnevnog reda bilo je donošenje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja u dijelu zgrade spavaonice u bivšoj vojarni u Križevcima s obzirom da je Križevačka eparhija iskazala interes za osnivanje prava građenja radi adaptacije prostora za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.


Donesena je i Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Ivanec Križevački koji će se održati u nedjelju, 16. travnja s obzirom da u propisanom roku nije uspjelo konstituirati vijeće Mjesnog odbora Ivanec Križevački.
Vijećnice i vijećnici jednoglasno su donijeli Odluku o dodjeli javnih priznanja pa će se tako Plaketa Grada Križevaca na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca dodijeliti Tanji Baran za izniman doprinos u očuvanju i promociji bogate baštine Križevaca i križevačkog kraja.

Priznanje Grada Križevaca dodijelit će se Danijeli Zagorec za višegodišnje uzorne uspjehe u odgojno-obrazovnom radu te izniman doprinos u unapređenju kulturnog i društvenog života Grada Križevaca, Križevačkim mažoretkinjama za uspješan dugogodišnji rad te promicanje ugleda Grada Križevaca, u Hrvatskoj i šire i Zavodu za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Koprivničko-križevačke županije u Križevcima uz desetu obljetnicu kontinuiranog i predanog rada na promicanju znanosti i znanstvenoistraživačkog rada. Priznanje u vatrogastvu dodijelit će se Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Bukovje uz sedamdesetu obljetnicu uspješnog i kontinuiranog rada na zaštiti od požara i čuvanju imovine.

Na sjednici je ujedno aktiviran mandat vijećnici Marijani Šatrak koja je nastavila s obnašanjem dužnosti članice Gradskog vijeća, a u Gradsko vijeće ušao je i Siniša Španić koji će obnašati dužnost zamjenika dosadašnje vijećnice Mateje Vrbek.